ศรีสะเกษกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมากที่สุด

แหล่งน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้วยเขื่อน Thap Salao Dam ในจังหวัดอุทัยธานี (28%), เขื่อนแม่เมื่อนจังหวัดลำปาง (34%) และเขื่อนอุบลรัตน์ในจังหวัดขอนแก่น (ร้อยละ 36) เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย RID ผู้อำนวยการใหญ่ทองไพศาลก้องจุนชี้แจง

ว่าสำนักงานท้องถิ่นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกตะวันตกและภาคกลางได้จัดลำดับความสำคัญในการจัดเก็บและจัดเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำไปแล้ว ขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ในช่วงที่เหลือของฤดูฝน ทรัพยากรจะต้องมีอายุการใช้งานสำหรับฤดูแล้งทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2019, ในพื้นที่ที่น่าห่วงใยเก้าจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมากที่สุดด้วย 53 จาก 160 อ่างเก็บน้ำที่มีทรัพยากรน้ำต่ำตั้งอยู่ในจังหวัดเหล่านี้