เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ที่นี่คือผืนป่าอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางของป่ารอยต่อผืนใหญ่ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้วครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 683,750 ไร่ มียอดเขาสูงสุดคือเขาสิบห้าชั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเขตรักษาพันธุ์ฯ มีความสูงประมาณ 802 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่นี่จัดเป็นป่าลุ่มต่ำที่ไม่ผลัดใบที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุดทั้งยังเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดของภาคตะวันออก

เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทรา คลองตะโหนดของจันทบุรีและแม่น้ำประแสในระยอง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยสัตว์ป่าแห่งแรกของภาคตะวันออก ภายในเขตรักษาพันธุ์ฯ แห่งนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมน่าทำมากมาย ได้แก่ ชมเหล่าผีเสื้อที่พากันอวดปีกแสนสวย ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี เที่ยวน้ำตกเขาอ่างฤาไน หรือ น้ำตกบ่อทอง ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี โดยอยู่ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 40 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกบ่อทองประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกนั้นมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่น่าจะถูกใจนักนิยมไพร ชุ่มฉ่ำกับน้ำตกเขาตะกรุบ ที่อยู่เลยจากที่ทำการฯ ไปประมาณ 30 กิโลเมตร โดยขึ้นอยู่กับหน่วยพิทักษ์ป่าเขาตะกรุบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand